Det skal være gøy å lære

Mengdetrening er en uskreven regel i norsk skole for norskfaget. Spillet gir barna mengdetrening tilpasset barnets individuelle behov.

 

LEK lekser

Når spillet åpnes første gang, velger barnet sitt eget drageegg. Når egget klekkes, er det barnet som må mate og trene opp dragen gjennom å utføre ulike oppgaver i spillet. Spillet består av tre minispill, som hver trener barnets arbeidsminne og har pedagogiske oppgaver. Belønningen blir gitt i form av mat til dragen. Når dragen vokser, øker også bokstavforståelsen og arbeidsminnet til barnet.

 

LÆR bokstaver

Lær både store og små bokstaver og ofte brukte ord på en morsom måte.

Dragon Minders er et spill som både trener barnets evne til å lære og har grunnleggende lesetrening. Spillet er tilpasset barn mellom 4-7 år, og samsvarer godt til undervisningsopplegget i norsk som barna møter 1. skoleår.

 

Husk bedre

Arbeidsminnet er hjernens evne til konsentrasjon, korttidshukommelse og prosessering av kunnskap. Vi bruker arbeidsminnet hver dag, og det er spesielt viktig når vi skal lære noe.

Vi bruker arbeidsminnet når vi skal huske bokstaver, huske hvilke bokstaver som passer inn i et ord og sette ordene sammen til en setning. Arbeidsminnet er vi født med, og vi kan trene vårt eget arbeidsminne.

Mest effekt får vi av å trene arbeidsminnet når vi er mellom 4 og 10 år.

Mer om arbeidsminne

20401182_10155055583616636_323669072_n.jpg

Velg din drage

 

19532526_10154948355226636_1214784864_o.jpg

Verden som dragen bor i

19551757_10154948354386636_1609423342_o.jpg

lær bokstavene der fuglene bor

 

Erfaringer

 

Bruk i skolen

“Vi har brukt Dragon Minders i undervisningen for 1. klasse i vinter. Min erfaring er at spillet vil være nyttig for alle elevene i bokstavinnlæringen, og passer veldig godt for elever som sliter med denne læringen. Og dette er en veldig fin trening for korttidsminnet.”  - Hanne, lærer Vardø skole


“Endelig kommer det et verktøy for å trene arbeidsminnet! Dette skal være et tilbud for våre elever her på skolen fra høsten allerede.” - Anne Stine, lærer Tromsø
 

“Dette er et godt verktøy for barn som trenger å trene arbeidsminnet, og selvsagt også bokstavene. Jeg får ofte spørsmål fra foreldre som vil ha tips til hva de kan gjøre for barna deres som sliter med lesing og/eller konsentrasjon. Jeg kommer til å anbefale Dragon Minders som verktøy til disse foreldrene.” - Lærer, Kaldfjord skole

“Nå har vi brukt Dragon Minders i stasjonsundervisning i to måneder. Det som er fint med spillet er at det er intuitivt og elevene kan jobbe selvstendig med dette i grupper. Det frigjør tid som vi da kan bruke til andre oppgaver i mindre elevgrupper og enkeltelever.” - 1.trinnslærere, Tromsø

 

Dragon minders som hjemmelekse

“Det var ingen problem å få elevene til å gjøre leksa hjemme hver dag.   Ofte hadde de startet med å gjøre dagens lekse før de kom på skolen.” - Lærer, Vardø skole

“For første gang ble ikke lekselesingen en kamp på hjemmebane. Jeg brukte spillet Dragon Minders som gulrot ved at de fikk gjøre den leksa til sist etter at de andre leksene var gjort.” - Forelder til to gutter i 1. og 2. klasse

“Mamma, nårtid kan jeg få laste ned Dragon Minders igjen? Nå har jeg ventet i over ett år, og det er kjempelenge! Jeg synes det er så gøy å spille med treantene, Den banen synes jeg er vanskelig, men også moro når jeg får det til”. Gutt, 8 år, som har vært med å teste ut spillet over tid

 
 

Dragon Minders i forskningen

Dragon Minders har et mål om at alle barn skal føle mestring på skolen. Derfor samarbeider vi tett med forskningsinstitusjoner og kommuner. Dragon Minders er brukt i forskningsøyemed ved Norges Arktiske Universitet, avdeling for lærerutdanning og pedagogikk.

 

Dragon Minders og motivasjon

Bruken av Dragon Minders har vist positiv effekt på motivasjonen i denne studien: 

IKT i Utdanningen har fått gjennomført en undersøkelse om bruk av IKT i grunnutdanningen, der skoler over hele landet er blitt intervjuet og analysert. Erfaringene fra de skolene og de lærerne som har brukt IKT verktøy i undervisningen, viser svært god effekt. Denne undersøkelsen gjelder spesifikt begynneropplæringen for å kunne lese og skrive.

Bruk av nettbrett og PC i grunnleggende lese- og skriveopplæring (Statped/Rambøll)

 

Ofte stilte spørsmål

 

Er det mulig å skifte drage?

Drage-egget velges første gangen spillet åpnes. Deretter er det den samme dragen som følger barnet gjennom hele spillet. Barnet får ansvaret for at dragen spiser og vokser seg stor og sterk. Det er derfor lurt at barnet som skal bruke spillet får velge drageegget selv.

kan flere barn dele på samme spillet?

Spillet tilpasses det individuelle utgangspunktet og sikrer at spilleren ligger på rett nivå på alle oppgavene. Derfor anbefaler vi at hvert barn får sitt eget spill, slik at treningseffekten sikres og at det aktuelle nivået på utfordringene i spillet ivaretas. Spillet vil justeres umiddelbart til den aktuelle spillerens nivå, hvis det ikke er mulig å ha sitt eget personlige spill hver gang det spilles. Vi vet at hvis oppgavene for vanskelige, går dette utover motivasjonen. Blir oppgavene for lette, blir treningseffekten mindre. Derfor er det lagt til rette for at barnet hele tiden spiller på deres eget nivå.

får vi rapport på utviklingen til barnet?

Det gis kontinuerlig rapport på antall rette besvarelser underveis i spillet, og disse vises i form av belønning som mat til dragen. Vi jobber med å kunne tilby en rapport på utviklingen per e-post. Hvis dette er noe du er interessert i, send oss en melding.