Arbeidsminne

Arbeidsminne er et system i hjernen som er ansvarlig for å holde orden på informasjon her og nå, og kontrollerer og styrer handlinger og tanker. Arbeidsminne er derfor svært sentralt når vi skal sørge for at vi er oppmerksomme og styrer tanker og atferd på en god måte og avgjørende for læring. Problemer med arbeidsminne kan se ut som spesifikke fagvansker uten nødvendigvis å være det.

 

Dragon Minders er et pedagogisk spill som er laget sammen med barn og lærere. Dragon Minders bidrar til økt leseforståelse og motivasjon for å lære. Med Dragon Minders blir leksene enklere og mer lystbetont, samtidig som det er underholdende.  Spillet trener arbeidsminnet, som er evnen til å lære. Arbeidsminnet er viktig for alle, og spesielt de som sliter med å lære seg å lese og regne.