Dragon Minders i skolen

Dragon Minders benyttes i dag i flere skoler. Skoler i Tromsø og Vardø var med å teste spillet i vår, og nå er det kjøpt inn til bruk på skolene. Vi har vært i Vardø og lyttet til erfaringene som er gjort så langt.

Bokstavopplæring

Elevene ved Vardø skole er i full gang med å øve på bokstavlyder, og da brukes Dragon Minders daglig. Lærerne har valgt å kjøpe inn spillet etter å ha testet det ut i forrige skoleår. Det er primært brukt på 1. og 2. trinn, men også elever med behov for ekstra tiltak i høyere trinn har brukt Dragon Minders daglig i en periode.

Denne praksisen har de altså nå videreført til inneværende skoleår. Lærerne forteller at de synes dette er et flott verktøy til bruk i bokstavopplæringen. Elevene er motivert, og de er tydelig stolt over dragen sin. «Æ har større drage enn dæ» høres ofte på skolen for tiden.

«Elevene stortrives med å få spille. Jeg bruker Dragon Minders daglig til elevene mine. Spillet fungerer også som en motivasjonsfaktor, spesielt for de elevene som sliter med motivasjonen.»               1. trinnslærer

Gode tilbakemeldinger er en bekreftelse og solid motivasjonsfaktor for oss som utvikler appen. Dette er innspill som vi tar med i den videre utviklingen.

Arbeidsminne og konsentrasjonsevne

Men hvordan er det med arbeidsminnetreningen, kan man se noen effekt på det? Arbeidsminnet er vanskelig å måle uten omfattende tester, men tilbakemeldinger fra spesialpedagoger forteller at elever som har brukt spillet viser bedring i konsentrasjon og gjennomføring av faglige aktiviteter som matte og norsk! Her er noen eksempler på tilbakemeldinger:

  • «Før klarte ikke eleven å skrive mange ord etter diktat, men etter å ha brukt spillet en periode klarer eleven å skrive lengre setninger»
  • «Eleven viser en fin utvikling og bedring i å følge med og utføre oppgaver som var vanskelig før vi begynte med spillet. Dette har også ført til at eleven er mer motivert for skolearbeid.»

Dragon Minders i barnehagen

Når vi besøker Vardø barnehage, viser det seg at ryktet går foran oss og de vil begynne å bruke spillet også der med tanke på førskolebarna. Den nye rammeplanen for barnehager legger føringer for mer bruk av IKT og fokus på bokstavinnlæring gjennom lekpregede aktiviteter. I Vardø barnehage kommer de til å ta i bruk Dragon Minders for de eldste barna for å øve på bokstaver.

Dragon Minders er tilgjengelig nå

Ved siste besøksdag i skolen for denne gang slår jeg av en prat med en av de andre ansatte. Når jeg forklarer henne spillets oppbygging og målsetting, sier hun: «Hvor var dere for noen år siden! Barnet mitt trengte akkurat dette da, men det fantes ingen slike verktøy før».

Nei dessverre, men nå er vi her! Vi gleder oss til å følge barnehager og skoler framover, og vi vil oppdatere dere på tilbakemeldinger og erfaringer som gjøres!