Dragon Minders

Fordel med digitale verktøy i lese-og skriveopplæringen? Ja absolutt!

Å gi en god start er en av de viktigste oppgavene vi lærerne har når tusenvis av forventningsfulle barn møter opp første skoledag. Den gode starten må følges opp, slik at mestring og læringsglede følger barna langt opp i tenårene og i de utdanningsvalg de tar. For at jeg som lektor skal gjøre denne jobben best mulig, er jeg opptatt av hvordan jeg kan gjøre undervisningen enda bedre – for flere. Derfor synes jeg denne publikasjonen fra IKT i utdanningen er spennende lesing. Den samler erfaringer fra skoler over hele landet, der det er blitt brukt nettbrett eller pc i grunnleggende lese- og skriveopplæring.    Jeg oppsummerer kort noen av hovedpunktene og fordelene:

1.       Lære å lese raskere og tidligere

Ved bruk av digitale verktøy opplevde de at flere av elevene leser raskere, tidligere og med en bedre forståelse enn hva de gjorde ved mer tradisjonell lese- og skriveopplæring og tidlig bokstavforming for hånd. I tillegg oppleves andre effekter ved bruk av digitale verktøy, slik som økt digital kompetanse og bedre muntlige ferdigheter hos elevene.

2.       Økt motivasjon og mestringsfølelse

Elevene motiveres mer ved bruk av nettbrett og pc bruk i undervisningen. Elevene opplever en høyere grad av mestring, de får i større grad direkte tilbakemeldinger uten at disse eksponeres for klassen, samt at øvelsene er morsommere å gjennomføre.

3.       Økt samarbeid og mer refleksjon

Elevene samarbeider og reflekterer sammen underveis i arbeidsprosessen i større grad enn ved tradisjonell undervisning. I tillegg til å samarbeide mer, opplever flere av lærerne at elevene også jobber mer selvstendig med bruk av hodetelefoner og interaktive apper.

4.       Bedre tilpasset opplæring og differensiert undervisning

Digitale verktøy gjør det mulig å differensiere undervisningsopplegget i samme klasse, uten å ta enkelte elever ut av klasserommet. Dette bidrar også til et mer inkluderende klassemiljø, blant annet fordi alle elvene får tilhørighet i sin klasse, og kommunikasjonen en-til-en bidrar til å redusere negativ stigmatisering av medelever. Det viktige er at alle elevene kan gjøre noe de er stolte av.

 Lektorhjertet mitt fryder seg over at så mange skoler velger å bruke digitale verktøy i lese- og skriveundervisningen, og jeg er stolt over å ha vært med å utvikle et godt verktøy for å knekke lesekoden og dermed raskere oppnå god leseforståelse gjennom appen Dragon Minders. Forhåpentligvis ser vi bare begynnelsen på utviklingen av pedagogiske digitale verktøy som gir bedre læreutbytte og mer mestring for flere. Fordelene er som nevnt over mange – og det er også noe vi har erfart når vi har testet spillet i undervisning ved flere skoler. I tillegg er spillet enkelt å inkludere i undervisningen. Det krever lite ressurser, og elevene er erfaringsmessig svært motiverte for å spille. Med andre ord en morsom måte å øve på bokstaver og ord. 

Dragon Minders er tilgjengelig i AppStore og Play Store, slik at også alle foreldre med nettbrett eller smarttelefon enkelt får tilgang til dette hjemme. Det kan være en stor fordel, både i ferier der kunnskapen skal holdes ved like, i leksesituasjonen hjemme der det er lettere å motivere til denne type lekse, og som meningsfull underholdning i tilmålt app-tid.

 God lesehøst!

 Carita Rørtveit, lektor

Torje (6 år) lærte å lese på 3 måneder

Torje er 6 år og skal begynne på skolen til høsten. Til jul fikk han Dragon Minders på nettbrettet sitt, fordi foreldrene tenkte at dette er et spill som både underholder og lærer. Til påske kunne Torje lese. Nå spiller både Torje og søsteren Eirin på 9 år Dragon Minders jevnlig, “fordi det er så gøy”, Eirin 9 år.

Vi besøkte familien hjemme for å høre deres erfaringer med bruk av spill som leksehjelp og læremiddel hjemme. Dette er et spill med mening, sier Line, mor til Torje og Eirin. De får lov å spille dette spillet utenom avtalt iPad tid, og som dere ser, så spiller de helt uten at vi blander oss inn. Det har vært nyttig for oss, og storesøster har tatt en naturlig rolle i å lære sin yngre bror bokstaver, bokstavlyder og småord gjennom å spille sammen. Hun liker fortsatt å spille Dragon Minders, selv om hun leser og husker bra.

Jeg elsker Dragon Minders! konstaterer Eirin på 9 år. Det er rågøy. Jeg liker alt. Jeg liker spesielt godt alle bokstavene. Og spillet med fuglene og bokstavene. Og trærne. Det vanskeligste er minispillet med de engelske fargene, men jeg liker det også, svarer hun når vi spør hva som er det morsomste minispillet. Det er spesielt gøy å mate dragen. Her må Line skyte inn; vi måtte laste ned spillet på nytt for å klekke nye egg, fordi dragen vokser så raskt. Dragen vokser når den blir matet, og belønningen for gjennomført spill er mat til dragen. Derfor vokser dragen raskt ved jevnlig spill.

Det er inspirerende å se et underholdende spill som barna elsker, og som vi vet lærer de noe nyttig, sier Line. Vi har direkte erfaring med at vår yngste sønn lærte å lese på bare 3 måneder, blant annet med å spille Dragon Minders regelmessig. I begynnelsen viste vår datter på 9 år han spillet, men snart var han oppslukt og spilte det på egen hånd.

Vi kan absolutt anbefale å bruke Dragon Minders som et spill med mening, det gir både mestringsfølelse og lærer barna nyttige ferdigheter, avslutter Line.

Vi er takknemlige for at familien ville dele historien med oss, det er dette som er vår største inspirasjon. Vi ønsker Torje lykke til med første skoledag.

Dragon Minders finnes både for iOS og Android. last ned her

Nordea Gründerjakten

I desember besøkte Mia og Unni Silicon Valley, og fikk flere dager med inspirasjon og tid til å reflektere rundt alle mulighetene fremover. Hvis man bare hadde hatt mer tid og ressurser, kunne man ha kommet så langt på kort tid. Samtidig lyste Nordea ut sin konkurranse, Gründerjakten. Og nå er vi i finalen! 

Søknaden var en video til Nordea, der vi fortalte hvorfor akkurat vi skulle bli Nordeagründer. Av 177 deltakere gikk 20 gode kandidater videre til en intervjurunde. Nå er 20 finalister blitt til 10, og vinneren kåres torsdag 25. januar. Vinneren av Gründerjakten får lønn i et helt år, veiledning underveis og skal dele sin reise og erfaringer slik at andre kan bli inspirert og lære. Dragon Minders er eneste bidrag fra Nord-Norge.  

Stor inspirasjon

Det er veldig inspirerende å være en av finalistene. Det viser at det er flere som har tro på oss og produktet vårt. Det er også med på å føre oss nærmere ønsket om å få tid og ressurser til å videreutvikle produktet og selskapet, som var motivasjonen bak påmeldingen. Det å ha handlerom er viktig som gründer, og dette kan Nordea tilby oss dersom vi vinner Gründerjakten.

Det er også interessant og spennende å møte de andre finalistene. Selv om vi har forskjellige idéer og utgangspunkt, så møter vi på mange av de samme utfordringene. Vi setter pris på muligheten til å høre de andre sine gründerhistorier, og ikke minst,  lære av hverandre under en slik prosess. De små bedriftene kan benytte seg av de store bedrifters ressurser, og de store bedriftene kan lære noe av de små raske bedriftene.

Skape engasjement

Ett av kriteriene for å kåre en vinner er evnen til å skape engasjement. Vi har vært gjennom en avstemming der man skulle stemme på sin favoritt. Vi må bare takke for all mobilisering, stemmegiving, og heiarop underveis. Om ikke annet, så vet vi at vi har den beste heiagjengen. Nordlendingene er de aller beste til å mobilisere i avstemminger, så vi har i alle fall fått den aller beste starten på konkurranseuka.

Flere barn kan få hjelp

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra både lærere, foreldre og barn. Vi har blitt veldig glad i Oliver på 8 år som er blitt en superbruker for Dragon Minders, og som ønsker seg en ny verden ute i havet. Men det aller beste med å bli Nordeagründer vil være at flere barn vil få tilgang til et verktøy som sikrer en god start på læringen, uansett hvor mye man kan fra før. Hjem fra Solicon Valley tok vi med oss noen virkelig spennende ideer som vi lover å iverksette dersom vi blir Nordeagründer. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Nå kan du bidra til Olivers verden

Oliver er 8 år og bor i Alta. Han har spilt det pedagogiske spillet Dragon Minders en tid, men skulle ønske det var en verden i havet. Derfor har vi nå opprettet en folkefinansiering hvor du kan være med å bidra til at Olivers verden blir en realitet.

Oliver sendte en melding til oss som har laget Dragon Minders. Han liker spillet godt, men han skulle ønske det skjedde noe i havet. Dragon Minders er et spill som er utviklet i samråd med foreldre, barn, lærere og eksperter innen feltet pedagogikk og psykiatri. Det er et pedagogisk spill som både trener evnen til å lære samtidig med bokstavlæring i høy hastighet. Innholdet er basert på læreplanen fra første trinn og er rettet mot barn i alderen 5-8 år. Spillet brukes i skolen i Alta, Vardø, Tromsø og Modum kommune. Men det er primært laget for å være et supplement til skolen, i leksesituasjonen hjemme.

Sjarmert i senk

-Det som er kjernen her for meg, sier Mia Finnestrand, en ildsjel og en av idémakerne, er at Oliver har blitt vår superbruker og vår kilde til inspirasjon når vi ønsker å utvikle spillet. Vi ble så sjarmert av brevet og bildet fra Oliver, hvor han uttrykker at han liker spillet så godt, men ønsker seg en verden i havet. Dette vil vi gjøre noe med og starter nå crowdfunding for Olivers verden. Målet er å samle inn 100.000 kr før 25. januar, og vi trenger all hjelp vi kan få. Både med økonomisk bidrag, deling og heiarop! Men for et lite beløp kan du nå få være med på et gründereventyr, og vi lover å holde deg oppdatert hele veien.

Crowdfunding

Som et ledd i Nordea Gründerjakten, ønsker vi å vise at vi kan skape engasjement utover bare “likes”. Det gjør vi med en folkefinansieringskampanje (type crowdfunding) som går frem til finalen 25. januar. Denne kampanjen har fått navnet Olivers verden.

Gjennom Startskudd (DNB), kan enkeltpersoner bidra med valgfritt beløp over 50 kr. Å finansiere utvikling med folkefinansiering er et relativt nytt verktøy, og bedriften er veldig spent på hvordan mottakelsen blir. I tilfelle det blir en suksess har vi allerede lagt mange planer for hvordan spillet kan videreutvikles.

Her er link til kampanjen Olivers verden.

Nordea Gründerjakten

Dragon Minders er en av ti finalister i Nordea Gründerjakten. Vinneren kåres 25. januar. Finalistene vurderes bl. a. ut fra engasjementet de skaper i sosiale medier. Derfor ønsker vi å vise at Dragon Minders ikke bare skaper engasjement i sosiale medier, men faktisk også klarer å skape et så stort engasjement at dere er villig til å satse på den videre utviklingen i spillet. 

 

Klikk her for å gi et bidrag til Olivers verden

Her kan du stemme på Mia og Dragon Minders i Nordea Gründerjakten 

Vi har tidligere skrevet om brevet fra Oliver

Dragon Minders er tilgjengelig både for iOS i AppStore, og for Android i GooglePlay.

Last ned Android-utgaven her
Last ned iOS – utgaven her

Ny skole tar i bruk Dragon Minders

Skjelnan skole har nå valgt å ta i bruk Dragon Minders i undervisningen. Det gjør at enda flere barn får muligheten til å trene arbeidsminnet sitt, samtidig som de driver bokstavlæring.

Lærerne ved Skjelnan skole har fått en innføring i hvordan Dragon Minders fungerer, og lot seg fascinere av kombinasjonen med drager, arbeidsminnetrening og bokstavlæring. Den største usikkerheten var likevel knyttet til hvordan appen skulle introduseres for elevene. Vår egen Carita er lærer selv, og hadde med mange gode tips og erfaringer fra samarbeidet vårt med andre barneskoler. Med det fikk lærerne på Skjelnan nok informasjon til at de følte seg klar til å bruke Dragon Minders i undervisning allerede dagen etter.

Et gunstig verktøy for både lærer og elev

Dragon Mindes skapte engasjement og det var stor interesse blant lærerne. Mange spørsmål ble stilt som: ”Hvor stor kan dragen bli?” og ”Hvordan skaffer jeg mat til dragen?”. Den store interessen viser at dette spillet kan være like morsomt for både lærer og elev. Det er likevel elevene som vil få mest nytte av spillet ved klare å knekke lesekoden raskere gjennom lystbetont bokstavlæring. I tillegg kommer arbeidsminnetrening som en bonus. Lærerne får et verktøy som kan gjøre undervisningen variert, lystbetont og individuelt tilpasset hver enkelt elev.

Et supplement i klasserommet

Etter en time med bruk av appen kom lærerne med gode tilbakemeldinger. Dragon Minders ble godt mottatt av lærerne, og flere kommenterte at dette blir et godt supplement i klasserommet. I tillegg kom det forslag til nye funksjoner i spillet. Dette er tilbakemeldinger vi setter stor pris på, og tar med oss i videre utvikling av Dragon Minders. 

Vi ønsker Skjelnan skole lykke til videre, og gleder oss til å høre tilbakemeldinger fra elevene!

Dersom din skole eller kommune kunne tenke seg å bruke Dragon Minders i undervisningen, kontakt oss gjerne.
 

Hjelp til leseglede

Gleden av å lese. Gleden av å bla i en bok, lære å lese, og bli oppslukt av en god historie. Gleden av å lese kommer også godt med når barna skal i gang med mange års skolegang. Men noen barn trenger litt hjelp før de knekker lesekoden.

For å ha leseglede må man både forstå og huske hva man leser, og da er det flere steg barna må gjennom. Strever man med å lese, unngår man situasjonen og man får ikke den nødvendige mengdetreningen på lesing. Dette blir en lei spiral å komme ut av og det er ikke alltid så lett som voksenperson å vite hvordan man skal hjelpe til. Dette kjenner jeg til som forelder til to gutter, og dette har jeg gjort noe med. Dragon Minders er et verktøy for å bli kjent med bokstavlydene, kamuflert i et spill. I spillet kan barna repetere bokstavlyder på en morsom og gøy måte. Sammen med barnet ditt kan dere øve på bokstavlyder og ikke minst trene evnen til å lære.

Kunnskap om bokstavlyder avgjør hvor god du blir å lese

Ny forskning viser at kunnskap om bokstavlyder avgjør hvor god du blir til å lese. Dette uttaler Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han tar utgangspunkt i større empiriske studier og teori.

«Små barn som er gode til å gjenkjenne bokstaver og lydene deres tidlig, blir nemlig oftest de beste til å lese senere også.»

Repetisjon og overlæring

Å forstå bokstavlyd kommer ikke av seg selv. Både erfaring og stimuli må til, gjerne med en god dose repetisjon. Hvis repetisjonen oppfattes som lystbetont og gøy, øker både motivasjonen og effekten av læringen. Denne viktige innsatsen vi som foreldre eller barnehage kan gjøre, er avgjørende for lesegleden og opplevelsen rundt skolestart. Pisa testen viser at 21 prosent av 15-årige gutter i Norge har problemer med å forstå en tekst som blir gitt dem, og undersøkelsen viser at de sakket tidlig etter.

Tidligere forskning viser at vi blir gode på det vi øver på. Vi må utvikle nervekoblinger i hjernen gjennom å utføre handlinger. Det vil si at vi må trene, trene og trene litt til. Og det helst før man begynner på skolen. Bli med oss og tren din egen drage i Dragon Minders.

Menneskene bak Dragon Minders

Dragon Minders er utviklet av tre Tromsø-damer. NRK har laget en sak om historien bak, der skolen ikke klarte å håndtere et barns utfordringer. Teamet bak Dragon Minders består også av en pedagog som har erfaring som lærer fra grunnskolen.