Viktighet av rim

Tidlig innsats lønner seg

Det er ingen hemmelighet at det er best for barna å mestre lesing så tidlig som mulig. Nå er det kommet ny forskning som sier noe om effekten av tidlig innsats, og resultatene er overraskende. Denne studien publisert av Utdanningsforskning.no bekrefter viktigheten av tidlig innsats nok en gang.

Elever med lesevansker som får hjelp i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene, også på sikt, enn elever som får hjelp i tredje klasse. Det viser en kanadisk studie av rundt 200 elever med svært svake leseferdigheter” Les mer på Utdanningsforskning.no

De konkrete tiltakene i studien var blant annet fonemisk bevissthet ( bokstav og ordlyd), hvor godt barnet kjenner til bokstavlydene, ordlesingsstrategier, leseflyt og leseforståelsesstrategier. Dette kan i praksis være å kjenne igjen første delen av et ord, se ordet som et bilde, lese hele setninger og forstå de, uten nødvendigvis å kunne alle ordene.

For å komme dit er det mange tips til trening. En av de er å leke med ord gjennom rim og regler, og dette er det lurt å gjøre hjemme fra tidlig alder av. I tillegg til å trene på leseflyt, bygger ofte dette motivasjon og mestring, fordi barna synes dette er gøy.

I vår vil spillet Dragon Minders utvikles videre basert blant annet på denne kunnskapen. For tiden sitter lærere og pedagoger fra skoler og barnehager sammen for å sikre at innholdet bidrar i enda større grad til leseforståelse og mestring. Den viktige treningen av arbeidsminnet er en selvfølgelig del av de nye oppgavene. Den nye utgaven av spillet blir tilgjengelig til høsten, og vi oppdaterer selvfølgelig dere underveis.

Tilslutt et konkret tips: Hvorfor ikke han en konkurranse med barna? Finn så mange ord som du klarer som rimer på “katt”(hatt, ratt, matt etc), “mil”(sil, fil etc) og “meg” (deg, seg, jeg etc)

Lyst til å prøve spillet? Det kan lastes ned her