bokstavlyd

Slik jobber hjernen når vi leser

Har du noen gang lurt på hvorfor det er forskjell på hvor raskt ulike barn, f eks. søsken, lærer seg å lese? Svaret kan ligge i utviklingen av arbeidsminnet, der noen barn er tidligere ute enn andre. Dette er helt naturlig, og de fleste barn får et ferdig utviklet arbeidsminne innen 12 års alder.  Noen ganger er det lurt å hjelpe den naturlige utviklingen i hjernen gjennom kognitiv trening. Dette kan være til god hjelp for at barnet mestrer læring så tidlig som mulig.

De første stegene mot lesing tar barnet ofte i barnehagen i 4-5 års alderen. Man blir kjent med rim og rytme og man introduseres for bokstaver og hvordan navnet deres ser ut. Likevel må barnets hjerne og arbeidsminne ha nådd en utvikling hvor det er «leseklar» for å knekke lesekoden og få fart på lesingen.

Det må utvikles en phonemisk bevissthet, som betyr at man forstå at det er en sammenheng mellom bokstavens utseende og lyd. I denne utviklingen kan man hjelpe hjernen til å bli leseklar ved å trene på å se mønster og huske koblinger mellom bokstavlyd og bokstavens utseende. Denne koblingen har vi knyttet til arbeidsminnetrening i vårt spill Dragon Minders.  

Hjernen jobber mye når barnet skal lære å lese. Det er arbeidsminnet som gjør det mulig for barn å utføre alle de nødvendige prosessene i lesing. Arbeidsminnet gjør det mulig å midlertidig lagre informasjon, samtidig som denne informasjonen bearbeides.

Før arbeidsminnet er tilstrekkelig utviklet må hjernen velge mellom å dekode ord eller å huske meningen. Hjernen kan gjøre det ene eller det andre, men ikke begge.

Utviklingen av arbeidsminnet starter normalt i 6 årsalderen og kapasiteten øker med alderen. Her kan man hjelpe til med å trene på å huske flere og flere bokstavlyder. Denne treningen bør man gjøre selv om man kan bokstavlydene fra før.

Dragon Minders er mer enn et lesespill. For at barn skal mestre læring så tidlig som mulig, er oppgavene i spillet lagt slik at arbeidsminnet trenes direkte. Samtidig er leseoppgavene bygget opp rundt pensum i norsk skole, og her samarbeider vi tett med lærere og pedagoger. Flere skoler har allerede tatt spillet i bruk i undervisning.

Dragon Minders er et morsomt spill som både trener hjernen og leseforståelsen, og finnes i App Store og Google Play. Vi håper det kan bidra til at akkurat ditt barn får den beste starten på lesetreningen.

Du kan laste ned spillet her