bruk av IKT i undervisning

Fordel med digitale verktøy i lese-og skriveopplæringen? Ja absolutt!

Å gi en god start er en av de viktigste oppgavene vi lærerne har når tusenvis av forventningsfulle barn møter opp første skoledag. Den gode starten må følges opp, slik at mestring og læringsglede følger barna langt opp i tenårene og i de utdanningsvalg de tar. For at jeg som lektor skal gjøre denne jobben best mulig, er jeg opptatt av hvordan jeg kan gjøre undervisningen enda bedre – for flere. Derfor synes jeg denne publikasjonen fra IKT i utdanningen er spennende lesing. Den samler erfaringer fra skoler over hele landet, der det er blitt brukt nettbrett eller pc i grunnleggende lese- og skriveopplæring.    Jeg oppsummerer kort noen av hovedpunktene og fordelene:

1.       Lære å lese raskere og tidligere

Ved bruk av digitale verktøy opplevde de at flere av elevene leser raskere, tidligere og med en bedre forståelse enn hva de gjorde ved mer tradisjonell lese- og skriveopplæring og tidlig bokstavforming for hånd. I tillegg oppleves andre effekter ved bruk av digitale verktøy, slik som økt digital kompetanse og bedre muntlige ferdigheter hos elevene.

2.       Økt motivasjon og mestringsfølelse

Elevene motiveres mer ved bruk av nettbrett og pc bruk i undervisningen. Elevene opplever en høyere grad av mestring, de får i større grad direkte tilbakemeldinger uten at disse eksponeres for klassen, samt at øvelsene er morsommere å gjennomføre.

3.       Økt samarbeid og mer refleksjon

Elevene samarbeider og reflekterer sammen underveis i arbeidsprosessen i større grad enn ved tradisjonell undervisning. I tillegg til å samarbeide mer, opplever flere av lærerne at elevene også jobber mer selvstendig med bruk av hodetelefoner og interaktive apper.

4.       Bedre tilpasset opplæring og differensiert undervisning

Digitale verktøy gjør det mulig å differensiere undervisningsopplegget i samme klasse, uten å ta enkelte elever ut av klasserommet. Dette bidrar også til et mer inkluderende klassemiljø, blant annet fordi alle elvene får tilhørighet i sin klasse, og kommunikasjonen en-til-en bidrar til å redusere negativ stigmatisering av medelever. Det viktige er at alle elevene kan gjøre noe de er stolte av.

 Lektorhjertet mitt fryder seg over at så mange skoler velger å bruke digitale verktøy i lese- og skriveundervisningen, og jeg er stolt over å ha vært med å utvikle et godt verktøy for å knekke lesekoden og dermed raskere oppnå god leseforståelse gjennom appen Dragon Minders. Forhåpentligvis ser vi bare begynnelsen på utviklingen av pedagogiske digitale verktøy som gir bedre læreutbytte og mer mestring for flere. Fordelene er som nevnt over mange – og det er også noe vi har erfart når vi har testet spillet i undervisning ved flere skoler. I tillegg er spillet enkelt å inkludere i undervisningen. Det krever lite ressurser, og elevene er erfaringsmessig svært motiverte for å spille. Med andre ord en morsom måte å øve på bokstaver og ord. 

Dragon Minders er tilgjengelig i AppStore og Play Store, slik at også alle foreldre med nettbrett eller smarttelefon enkelt får tilgang til dette hjemme. Det kan være en stor fordel, både i ferier der kunnskapen skal holdes ved like, i leksesituasjonen hjemme der det er lettere å motivere til denne type lekse, og som meningsfull underholdning i tilmålt app-tid.

 God lesehøst!

 Carita Rørtveit, lektor