lære å lese tidligere

Tidlig innsats lønner seg

Det er ingen hemmelighet at det er best for barna å mestre lesing så tidlig som mulig. Nå er det kommet ny forskning som sier noe om effekten av tidlig innsats, og resultatene er overraskende. Denne studien publisert av Utdanningsforskning.no bekrefter viktigheten av tidlig innsats nok en gang.

Elever med lesevansker som får hjelp i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene, også på sikt, enn elever som får hjelp i tredje klasse. Det viser en kanadisk studie av rundt 200 elever med svært svake leseferdigheter” Les mer på Utdanningsforskning.no

De konkrete tiltakene i studien var blant annet fonemisk bevissthet ( bokstav og ordlyd), hvor godt barnet kjenner til bokstavlydene, ordlesingsstrategier, leseflyt og leseforståelsesstrategier. Dette kan i praksis være å kjenne igjen første delen av et ord, se ordet som et bilde, lese hele setninger og forstå de, uten nødvendigvis å kunne alle ordene.

For å komme dit er det mange tips til trening. En av de er å leke med ord gjennom rim og regler, og dette er det lurt å gjøre hjemme fra tidlig alder av. I tillegg til å trene på leseflyt, bygger ofte dette motivasjon og mestring, fordi barna synes dette er gøy.

I vår vil spillet Dragon Minders utvikles videre basert blant annet på denne kunnskapen. For tiden sitter lærere og pedagoger fra skoler og barnehager sammen for å sikre at innholdet bidrar i enda større grad til leseforståelse og mestring. Den viktige treningen av arbeidsminnet er en selvfølgelig del av de nye oppgavene. Den nye utgaven av spillet blir tilgjengelig til høsten, og vi oppdaterer selvfølgelig dere underveis.

Tilslutt et konkret tips: Hvorfor ikke han en konkurranse med barna? Finn så mange ord som du klarer som rimer på “katt”(hatt, ratt, matt etc), “mil”(sil, fil etc) og “meg” (deg, seg, jeg etc)

Lyst til å prøve spillet? Det kan lastes ned her

Fordel med digitale verktøy i lese-og skriveopplæringen? Ja absolutt!

Å gi en god start er en av de viktigste oppgavene vi lærerne har når tusenvis av forventningsfulle barn møter opp første skoledag. Den gode starten må følges opp, slik at mestring og læringsglede følger barna langt opp i tenårene og i de utdanningsvalg de tar. For at jeg som lektor skal gjøre denne jobben best mulig, er jeg opptatt av hvordan jeg kan gjøre undervisningen enda bedre – for flere. Derfor synes jeg denne publikasjonen fra IKT i utdanningen er spennende lesing. Den samler erfaringer fra skoler over hele landet, der det er blitt brukt nettbrett eller pc i grunnleggende lese- og skriveopplæring.    Jeg oppsummerer kort noen av hovedpunktene og fordelene:

1.       Lære å lese raskere og tidligere

Ved bruk av digitale verktøy opplevde de at flere av elevene leser raskere, tidligere og med en bedre forståelse enn hva de gjorde ved mer tradisjonell lese- og skriveopplæring og tidlig bokstavforming for hånd. I tillegg oppleves andre effekter ved bruk av digitale verktøy, slik som økt digital kompetanse og bedre muntlige ferdigheter hos elevene.

2.       Økt motivasjon og mestringsfølelse

Elevene motiveres mer ved bruk av nettbrett og pc bruk i undervisningen. Elevene opplever en høyere grad av mestring, de får i større grad direkte tilbakemeldinger uten at disse eksponeres for klassen, samt at øvelsene er morsommere å gjennomføre.

3.       Økt samarbeid og mer refleksjon

Elevene samarbeider og reflekterer sammen underveis i arbeidsprosessen i større grad enn ved tradisjonell undervisning. I tillegg til å samarbeide mer, opplever flere av lærerne at elevene også jobber mer selvstendig med bruk av hodetelefoner og interaktive apper.

4.       Bedre tilpasset opplæring og differensiert undervisning

Digitale verktøy gjør det mulig å differensiere undervisningsopplegget i samme klasse, uten å ta enkelte elever ut av klasserommet. Dette bidrar også til et mer inkluderende klassemiljø, blant annet fordi alle elvene får tilhørighet i sin klasse, og kommunikasjonen en-til-en bidrar til å redusere negativ stigmatisering av medelever. Det viktige er at alle elevene kan gjøre noe de er stolte av.

 Lektorhjertet mitt fryder seg over at så mange skoler velger å bruke digitale verktøy i lese- og skriveundervisningen, og jeg er stolt over å ha vært med å utvikle et godt verktøy for å knekke lesekoden og dermed raskere oppnå god leseforståelse gjennom appen Dragon Minders. Forhåpentligvis ser vi bare begynnelsen på utviklingen av pedagogiske digitale verktøy som gir bedre læreutbytte og mer mestring for flere. Fordelene er som nevnt over mange – og det er også noe vi har erfart når vi har testet spillet i undervisning ved flere skoler. I tillegg er spillet enkelt å inkludere i undervisningen. Det krever lite ressurser, og elevene er erfaringsmessig svært motiverte for å spille. Med andre ord en morsom måte å øve på bokstaver og ord. 

Dragon Minders er tilgjengelig i AppStore og Play Store, slik at også alle foreldre med nettbrett eller smarttelefon enkelt får tilgang til dette hjemme. Det kan være en stor fordel, både i ferier der kunnskapen skal holdes ved like, i leksesituasjonen hjemme der det er lettere å motivere til denne type lekse, og som meningsfull underholdning i tilmålt app-tid.

 God lesehøst!

 Carita Rørtveit, lektor