leseforståelse

Lesing er mer enn bare å knekke lesekoden

Å knekke lesekoden er en aldri så liten begivenhet for både foreldre og barn. De fleste barn lærer å lese i første eller andre klasse. Likevel kan barnet streve med å lese etter at lesekoden er knekt.

Som foreldre er det viktig at vi forstår at leseferdigheter ikke bare handler om å knekke koden eller avkode ord til lyder. Dette er bare begynnelsen på leseprosessen. Det er like viktig med andre språkferdigheter, som å forstå hva ord betyr, hvordan de er bygd opp og hvordan ord kan settes sammen til setninger.

Ett ark med tekst består av avsnitt, som består av setninger, som består av ord, som består av stavelser, som består av ordlyder. (lærer i Tromsø)

Å være bevisst på at leseferdigheter har mange komponenter, og viten om at øvelse gjør mester, spesielt for de som strever, er veldig viktig. Her bør man satse så tidlig som mulig.

Alt handler om å se mønster – og når mønstre blir kjent, blir ikke et nytt ord like nytt. (Brinchmann, Universitet i Oslo)

Etter at lesekoden er knekt må vi jobbe videre for å oppnå leseforståelse og senere få god lesehastighet. Det er mange tips for å komme dit. Høyfrekvente ord er for eksempel noe man kan øve inn så tidlig som mulig etter at lesekoden er knekt. Høyfrekvente ord betyr ord som brukes ofte i det norske språket. Høyfrekvente ord er blant annet “seg, deg, meg, for, og, siden”. Faktisk er det slik at 11 ord dekker 20% av alle trykte ord.

Dragon Minders er utviklet med bakgrunn i denne forskningen og kunnskapen. I vår vil spillet utvikles videre i tett samarbeid med lærere og pedagoger. Målet er at alle barn skal ha en støtte i lesetreningen som bidrar til mestring og leseglede. Vi jobber for at Dragon Minders skal være akkurat så gøy som ditt barn ønsker at leksen skal være for å gjøre den.

Hvorfor ikke prøve spillet hjemme? Resultatet kan både vises i leseferdigheter, og i motivasjon for lesing.  

Lykke til!

Her kan du laste ned

Lyst til å lese mer? Se denne artikkelen:

https://utdanningsforskning.no/artikler/-grip-inn-tidlig-og-intensivt-nar-barnet-strever-med-lesing/


IMG_1065.png

Tidlig innsats lønner seg

Det er ingen hemmelighet at det er best for barna å mestre lesing så tidlig som mulig. Nå er det kommet ny forskning som sier noe om effekten av tidlig innsats, og resultatene er overraskende. Denne studien publisert av Utdanningsforskning.no bekrefter viktigheten av tidlig innsats nok en gang.

Elever med lesevansker som får hjelp i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene, også på sikt, enn elever som får hjelp i tredje klasse. Det viser en kanadisk studie av rundt 200 elever med svært svake leseferdigheter” Les mer på Utdanningsforskning.no

De konkrete tiltakene i studien var blant annet fonemisk bevissthet ( bokstav og ordlyd), hvor godt barnet kjenner til bokstavlydene, ordlesingsstrategier, leseflyt og leseforståelsesstrategier. Dette kan i praksis være å kjenne igjen første delen av et ord, se ordet som et bilde, lese hele setninger og forstå de, uten nødvendigvis å kunne alle ordene.

For å komme dit er det mange tips til trening. En av de er å leke med ord gjennom rim og regler, og dette er det lurt å gjøre hjemme fra tidlig alder av. I tillegg til å trene på leseflyt, bygger ofte dette motivasjon og mestring, fordi barna synes dette er gøy.

I vår vil spillet Dragon Minders utvikles videre basert blant annet på denne kunnskapen. For tiden sitter lærere og pedagoger fra skoler og barnehager sammen for å sikre at innholdet bidrar i enda større grad til leseforståelse og mestring. Den viktige treningen av arbeidsminnet er en selvfølgelig del av de nye oppgavene. Den nye utgaven av spillet blir tilgjengelig til høsten, og vi oppdaterer selvfølgelig dere underveis.

Tilslutt et konkret tips: Hvorfor ikke han en konkurranse med barna? Finn så mange ord som du klarer som rimer på “katt”(hatt, ratt, matt etc), “mil”(sil, fil etc) og “meg” (deg, seg, jeg etc)

Lyst til å prøve spillet? Det kan lastes ned her