leseglede

Lesing er mer enn bare å knekke lesekoden

Å knekke lesekoden er en aldri så liten begivenhet for både foreldre og barn. De fleste barn lærer å lese i første eller andre klasse. Likevel kan barnet streve med å lese etter at lesekoden er knekt.

Som foreldre er det viktig at vi forstår at leseferdigheter ikke bare handler om å knekke koden eller avkode ord til lyder. Dette er bare begynnelsen på leseprosessen. Det er like viktig med andre språkferdigheter, som å forstå hva ord betyr, hvordan de er bygd opp og hvordan ord kan settes sammen til setninger.

Ett ark med tekst består av avsnitt, som består av setninger, som består av ord, som består av stavelser, som består av ordlyder. (lærer i Tromsø)

Å være bevisst på at leseferdigheter har mange komponenter, og viten om at øvelse gjør mester, spesielt for de som strever, er veldig viktig. Her bør man satse så tidlig som mulig.

Alt handler om å se mønster – og når mønstre blir kjent, blir ikke et nytt ord like nytt. (Brinchmann, Universitet i Oslo)

Etter at lesekoden er knekt må vi jobbe videre for å oppnå leseforståelse og senere få god lesehastighet. Det er mange tips for å komme dit. Høyfrekvente ord er for eksempel noe man kan øve inn så tidlig som mulig etter at lesekoden er knekt. Høyfrekvente ord betyr ord som brukes ofte i det norske språket. Høyfrekvente ord er blant annet “seg, deg, meg, for, og, siden”. Faktisk er det slik at 11 ord dekker 20% av alle trykte ord.

Dragon Minders er utviklet med bakgrunn i denne forskningen og kunnskapen. I vår vil spillet utvikles videre i tett samarbeid med lærere og pedagoger. Målet er at alle barn skal ha en støtte i lesetreningen som bidrar til mestring og leseglede. Vi jobber for at Dragon Minders skal være akkurat så gøy som ditt barn ønsker at leksen skal være for å gjøre den.

Hvorfor ikke prøve spillet hjemme? Resultatet kan både vises i leseferdigheter, og i motivasjon for lesing.  

Lykke til!

Her kan du laste ned

Lyst til å lese mer? Se denne artikkelen:

https://utdanningsforskning.no/artikler/-grip-inn-tidlig-og-intensivt-nar-barnet-strever-med-lesing/


IMG_1065.png

De viktige bokstavlydene

Nå er det mange spente og nysgjerrige barn som skal starte på skolen, og denne store begivenheten ønsker vi skal bli en opplevelse full av mestring og læreglede. Carita, som er utdannet lektor, gir noen enkle tips til foreldre der ute.

La barna lære bokstavlydene så raskt som mulig, er hennes oppfordring. Det vil hjelpe de til å knekke lesekoden raskere. Lesing er viktig å mestre, fordi du møter på lesing i alle fag, fortsetter hun. For å lære bokstavlydene, er det viktig med mengdetrening.

Det er mange meninger om lekser, og for mange virker dette overveldende i en ellers travel hverdag. Et tips er å la barnet få spille Dragon Minders som en del av leksene, for her lærer de bokstavlyder, store og små bokstaver, og små ord. Med andre ord en flott start på det å lære og lese. Og det beste av alt - dette er ikke en lekse du må krangle deg til, men noe som barna spiller på eget initiativ. Dermed blir leksen lystbetont. Selv når barnet har lært å lese, er det nyttig å spille Dragon Minders, fordi det trener hjernens evne til å lære. Dragon Minders er et spill med mening, og som gir glede og læring samtidig.

Ha en læringsrik  høst!

Last ned Android-utgaven her
Last ned iOS – utgaven her

 

Helle og Carita

Hjelp til leseglede

Gleden av å lese. Gleden av å bla i en bok, lære å lese, og bli oppslukt av en god historie. Gleden av å lese kommer også godt med når barna skal i gang med mange års skolegang. Men noen barn trenger litt hjelp før de knekker lesekoden.

For å ha leseglede må man både forstå og huske hva man leser, og da er det flere steg barna må gjennom. Strever man med å lese, unngår man situasjonen og man får ikke den nødvendige mengdetreningen på lesing. Dette blir en lei spiral å komme ut av og det er ikke alltid så lett som voksenperson å vite hvordan man skal hjelpe til. Dette kjenner jeg til som forelder til to gutter, og dette har jeg gjort noe med. Dragon Minders er et verktøy for å bli kjent med bokstavlydene, kamuflert i et spill. I spillet kan barna repetere bokstavlyder på en morsom og gøy måte. Sammen med barnet ditt kan dere øve på bokstavlyder og ikke minst trene evnen til å lære.

Kunnskap om bokstavlyder avgjør hvor god du blir å lese

Ny forskning viser at kunnskap om bokstavlyder avgjør hvor god du blir til å lese. Dette uttaler Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han tar utgangspunkt i større empiriske studier og teori.

«Små barn som er gode til å gjenkjenne bokstaver og lydene deres tidlig, blir nemlig oftest de beste til å lese senere også.»

Repetisjon og overlæring

Å forstå bokstavlyd kommer ikke av seg selv. Både erfaring og stimuli må til, gjerne med en god dose repetisjon. Hvis repetisjonen oppfattes som lystbetont og gøy, øker både motivasjonen og effekten av læringen. Denne viktige innsatsen vi som foreldre eller barnehage kan gjøre, er avgjørende for lesegleden og opplevelsen rundt skolestart. Pisa testen viser at 21 prosent av 15-årige gutter i Norge har problemer med å forstå en tekst som blir gitt dem, og undersøkelsen viser at de sakket tidlig etter.

Tidligere forskning viser at vi blir gode på det vi øver på. Vi må utvikle nervekoblinger i hjernen gjennom å utføre handlinger. Det vil si at vi må trene, trene og trene litt til. Og det helst før man begynner på skolen. Bli med oss og tren din egen drage i Dragon Minders.

Menneskene bak Dragon Minders

Dragon Minders er utviklet av tre Tromsø-damer. NRK har laget en sak om historien bak, der skolen ikke klarte å håndtere et barns utfordringer. Teamet bak Dragon Minders består også av en pedagog som har erfaring som lærer fra grunnskolen.