lesekoden

Lesing er mer enn bare å knekke lesekoden

Å knekke lesekoden er en aldri så liten begivenhet for både foreldre og barn. De fleste barn lærer å lese i første eller andre klasse. Likevel kan barnet streve med å lese etter at lesekoden er knekt.

Som foreldre er det viktig at vi forstår at leseferdigheter ikke bare handler om å knekke koden eller avkode ord til lyder. Dette er bare begynnelsen på leseprosessen. Det er like viktig med andre språkferdigheter, som å forstå hva ord betyr, hvordan de er bygd opp og hvordan ord kan settes sammen til setninger.

Ett ark med tekst består av avsnitt, som består av setninger, som består av ord, som består av stavelser, som består av ordlyder. (lærer i Tromsø)

Å være bevisst på at leseferdigheter har mange komponenter, og viten om at øvelse gjør mester, spesielt for de som strever, er veldig viktig. Her bør man satse så tidlig som mulig.

Alt handler om å se mønster – og når mønstre blir kjent, blir ikke et nytt ord like nytt. (Brinchmann, Universitet i Oslo)

Etter at lesekoden er knekt må vi jobbe videre for å oppnå leseforståelse og senere få god lesehastighet. Det er mange tips for å komme dit. Høyfrekvente ord er for eksempel noe man kan øve inn så tidlig som mulig etter at lesekoden er knekt. Høyfrekvente ord betyr ord som brukes ofte i det norske språket. Høyfrekvente ord er blant annet “seg, deg, meg, for, og, siden”. Faktisk er det slik at 11 ord dekker 20% av alle trykte ord.

Dragon Minders er utviklet med bakgrunn i denne forskningen og kunnskapen. I vår vil spillet utvikles videre i tett samarbeid med lærere og pedagoger. Målet er at alle barn skal ha en støtte i lesetreningen som bidrar til mestring og leseglede. Vi jobber for at Dragon Minders skal være akkurat så gøy som ditt barn ønsker at leksen skal være for å gjøre den.

Hvorfor ikke prøve spillet hjemme? Resultatet kan både vises i leseferdigheter, og i motivasjon for lesing.  

Lykke til!

Her kan du laste ned

Lyst til å lese mer? Se denne artikkelen:

https://utdanningsforskning.no/artikler/-grip-inn-tidlig-og-intensivt-nar-barnet-strever-med-lesing/


IMG_1065.png

De viktige bokstavlydene

Nå er det mange spente og nysgjerrige barn som skal starte på skolen, og denne store begivenheten ønsker vi skal bli en opplevelse full av mestring og læreglede. Carita, som er utdannet lektor, gir noen enkle tips til foreldre der ute.

La barna lære bokstavlydene så raskt som mulig, er hennes oppfordring. Det vil hjelpe de til å knekke lesekoden raskere. Lesing er viktig å mestre, fordi du møter på lesing i alle fag, fortsetter hun. For å lære bokstavlydene, er det viktig med mengdetrening.

Det er mange meninger om lekser, og for mange virker dette overveldende i en ellers travel hverdag. Et tips er å la barnet få spille Dragon Minders som en del av leksene, for her lærer de bokstavlyder, store og små bokstaver, og små ord. Med andre ord en flott start på det å lære og lese. Og det beste av alt - dette er ikke en lekse du må krangle deg til, men noe som barna spiller på eget initiativ. Dermed blir leksen lystbetont. Selv når barnet har lært å lese, er det nyttig å spille Dragon Minders, fordi det trener hjernens evne til å lære. Dragon Minders er et spill med mening, og som gir glede og læring samtidig.

Ha en læringsrik  høst!

Last ned Android-utgaven her
Last ned iOS – utgaven her

 

Helle og Carita