Det skal være gøy å lære

Mengdetrening er en uskreven regel i norsk skole for norskfaget. Spillet gir barna mengdetrening tilpasset barnets individuelle behov.

 

LEK lekser

Når spillet åpnes første gang, velger barnet sitt eget drageegg. Når egget klekkes, er det barnet som må mate og trene opp dragen gjennom å utføre ulike oppgaver i spillet. Spillet består av tre minispill, som hver trener barnets arbeidsminne og har pedagogiske oppgaver. Belønningen blir gitt i form av mat til dragen. Når dragen vokser, øker også bokstavforståelsen og arbeidsminnet til barnet.

 

LÆR bokstaver

Lær både store og små bokstaver og ofte brukte ord på en morsom måte.

Dragon Minders er et spill som både trener barnets evne til å lære og har grunnleggende lesetrening. Spillet er tilpasset barn mellom 4-7 år, og samsvarer godt til undervisningsopplegget i norsk som barna møter 1. skoleår.

 

Husk bedre

Arbeidsminnet er hjernens evne til konsentrasjon, korttidshukommelse og prosessering av kunnskap. Vi bruker arbeidsminnet hver dag, og det er spesielt viktig når vi skal lære noe.

Vi bruker arbeidsminnet når vi skal huske bokstaver, huske hvilke bokstaver som passer inn i et ord og sette ordene sammen til en setning. Arbeidsminnet er vi født med, og vi kan trene vårt eget arbeidsminne.

Mest effekt får vi av å trene arbeidsminnet når vi er mellom 4 og 10 år.

Mer om arbeidsminne