Dragon Minders i forskningen

Dragon Minders har et mål om at alle barn skal føle mestring på skolen. Derfor samarbeider vi tett med forskningsinstitusjoner og kommuner. Dragon Minders er brukt i forskningsøyemed ved Norges Arktiske Universitet, avdeling for lærerutdanning og pedagogikk.

 

Dragon Minders og motivasjon

Bruken av Dragon Minders har vist positiv effekt på motivasjonen i denne studien: 

IKT i Utdanningen har fått gjennomført en undersøkelse om bruk av IKT i grunnutdanningen, der skoler over hele landet er blitt intervjuet og analysert. Erfaringene fra de skolene og de lærerne som har brukt IKT verktøy i undervisningen, viser svært god effekt. Denne undersøkelsen gjelder spesifikt begynneropplæringen for å kunne lese og skrive.

Bruk av nettbrett og PC i grunnleggende lese- og skriveopplæring (Statped/Rambøll)