Dragon Minders og pedagogikk

Dragon Minders er basert på læreplanen i norsk skole. Ved å tilby Dragon Minders i 10 minutter om dagen får barnet blant annet bokstav- og ordlæring på en morsommere og mer engasjerende måte. Arbeidsminne trenes i alle minispillene, og er satt sammen med de pedagogiske oppgavene. Ved å spille gjennom alle minispillene i Dragon Minders trenes barnet på konsentrasjon, hukommelse og gjenbruk av informasjon. Dette er spesielt viktig for barn med lærevansker. Spillet har dysleksivennlige bokstaver.

19551757_10154948354386636_1609423342_o.jpg

fuglene lærer deg norsk

Dragon Minders er et spill som lærer barna alfabetets 28 bokstaver samt alle bokstavenes egne lyder (fonemer). Dette er svært viktig for å kunne knekke lesekoden. Når barnet er klar for det, kan ordtreningen starte. Ordene i spillet er valgt på bakgrunn av spesialpedagogers og læreres ønsker, og mange av dem er såkalte høyfrekvente ord. Altså ord som forekommer ofte i setninger og tekst. Ved å kunne lese og gjenkjenne disse ordene vil lesehastigheten øke og leseforståelse kan oppnås raskere og bedre. Bokstav- og ordtreningen finnes i den ene av totalt tre aktivitetsområder i Dragon Minders verdenen. Antall bokstaver og ord i gitt rekkefølge vil øke i takt med barnets progresjon, og slik gi viktig arbeidsminnetrening samtidig med mengdetrening i bokstav- og ordlæring.

Hver uke introduseres nye bokstaver, slik at barnet får trent på hele alfabetet på tilsammen 5 uker.

19532526_10154948355226636_1214784864_o.jpg

flammene lærer engelske farger

Ildtempelet består av et hjul med flammer i tre ulike farger. Barnets oppgave blir å huske hvilke flammefarger som beskrives med deres engelske fargenavn i riktig rekkefølge. Med andre ord så trenes det på uttalen på engelske fargenavn, samtidig som en skal huske rekkefølgen på dem. Sistnevnte er arbeidsminnetrening. Antallet flammer øker etter hvert som barnet husker riktig rekkefølge på dem. Mengden vil justeres automatisk etter hvor mye barnet husker, og dermed kontinuerlig gi barnet noe å strekke seg etter.

entene trener arbeidsminnet

Entene som vi finner i det tredje aktivitetsområdet, er små trær som står på rekker. Her er det ren arbeidsminnetrening, hvor oppgaven blir å huske rekkefølgen på hvilke trær som beveger seg når. Det starter med få trær, men antallet justeres opp (eller ned) etter hva barnet klarer å huske. Målet er å være i yttergrensen for hvor mye arbeidsminnet klarer, for på den måten å forbedre kapasiteten samt gi barnet noe å strekke seg etter.

 

slik er SPILLET BYGD OPP

Spillet er intuitivt, og barna lærer seg raskt hvordan dette fungerer. Drage-egget blir valgt av barnet, som da får sin egen drage med seg i treningen. Dragemesteren er også der for å hjelpe og gi tilbakemelding. For de barna som ikke har lært seg å lese ennå, er det intuitivt å trykke på den grønne knappen. Erfaringer fra de som har brukt spillet til nå er at det også er en fin stund å sitte sammen med barnet og fortelle hva dragemesteren sier.

På kartet oppe til høyre er navigasjonen. Her kommer man til spillverdenen, der dragen kan fly mellom ulike deler av verdenen. I denne verdenen er det ulike minispill, hvert med eget sett av oppgaver. I verdenen der fuglene er, lærer barnet bokstaver og hyppig brukte ord, samtidig som arbeidsminnet trenes. I minispillet med entene er det arbeidsminne som trenes. I minispillet med ildtempelet er det engelske farger og arbeidsminne som trenes. Hvert minispill er på 3 minutter før resultatene telles opp og vises. I hver av  aktivitetene får barnet belønninger ut i fra oppnådd resultat. Belønningene er ulike typer mat som dragen trenger for å vokse seg stor og sterk. Etter hver aktivitet kan barnet gå i dragetempelet og gi dragen sin mat, samt kose med den og høre koselydene den lager.